Met de huidige stand van de techniek is het niet nodig dat je huis bijvoorbeeld in Italië of Spanje staat. Ook in ons land is er voldoende zonlicht om de plaatsing van zonnepanelen zinvol te maken. Om dat te vast te stellen, kan een dakscan worden uitgevoerd. Aan de ene kant kan er worden gekeken naar de bouwtechnische aspecten van een dak en aan de andere kant kan je kijken of een investering in zonnepanelen voor je dak in financieel opzicht de moeite waard is. Alleen het financiële deel komt hier aan de orde.

Financiële dakscan

Een globale financiële dakscan kan je goed zelf uitvoeren. Je kunt inschattingen van diverse aspecten maken of als je de bouwtekeningen van je huis hebt, dan kan je die gebruiken. Het is sowieso onmogelijk om exact de opbrengst te berekenen. Onder meer de hoeveel zonlicht is een onzekere factor. Daarbij zul je moeten uitgaan van een gemiddelde waarde. Je weet ook niet precies wat de energieprijs gaat doen. Naast het type en de kwaliteit van de zonnepalen spelen voor de stroomopbrengst de volgende factoren een rol:

  • De totale oppervlakte van de zonnepanelen.
  • Hoeveel schaduw op de zonnepanelen valt.
  • Is het dak schuin of plat.

In het geval van een schuin dak:

  • De richting van het dak. Is er een dakzijde op het zuiden, dan is die het meest geschikt voor zonnepanelen. De combinatie van een zijde op het westen en een op het oosten werkt ook goed. Maar meestal zal een dakzijde niet precies op het zuiden, westen of oosten liggen. De richting heeft invloed op de stroomopbrengst.
  • De helling van je dak heeft ook invloed op de opbrengst. De beste hoek van een zonnepaneel is zo’n 35 graden. Als de panelen direct op het dak zijn geïnstalleerd, dan hebben ze dus de hellingshoek van het dak.

Bij een plat dak ben je flexibel in de richting en hellingshoek van de zonnepanelen. Echter kijk je ook naar hoeveel panelen je op je dak kwijt kunt en hoeverre zonnepanelen in de schaduw van andere panelen liggen.

Hulpmiddel

Je kunt websites vinden van organisaties, waar online hulpmiddelen worden geboden. Die geven op basis van de eerder genoemde factoren en kosten voor een zonnepaneelinstallatie een inschatting van de hoeveel tijd waarin je een investering in zonnepanelen kunt terugverdienen. Voor meer informatie kijk op www.dakscanzonnepanelen.nl!