Indien er een zoekmachine in gebruik wordt gesteld voor het zoeken naar informatie zullen de meest betrouwbare en rendabele websites als eerste worden getoond. Dit heeft te maken met de klassering van Google. Grote zoekmachines, zoals Bing en Google, beoordelen de bestaande websites op diverse factoren. Hierdoor zijn de zoekmachines in staat de beste websites aan te bieden bij het zoeken naar informatie.

Echter kan het voor website eigenaren lastig zijn om te voldoen aan de wensen en eisen van de grote zoekmachines. Uit meerdere onderzoeken is gebleken welke eigenschappen de grootste invloed hebben bij de klassering. Hieruit blijkt onder meer HTTPS essentieel te zijn om hoog in de zoekresultaten te verschijnen.

Wat is HTTPS?

HTTPS is te vinden in de link van een website. De meerderheid van de grote bedrijven beschikken al over de extra ‘s’, maar ook steeds meer kleinere bedrijven lijken over te stappen. Echter blijkt nog ruim 85% van de bedrijven nog geen gebruik te maken van HTTPS. Toch zijn er genoeg redenen om zo snel mogelijk over te stappen. Zo geeft HTTPS aan dat de website veilig is en voorzien is van een sterke IT-security. Deze digitale veiligheid kan gunstig zijn voor de resultaten.

Het verschil tussen HTTP en HTTPS

HTTPS staat voor Hypertext Transfer Protocol Secure. Met andere woorden: de website gebruikt een wijze waarmee de browser veilig verbinding kan maken met een website. Een website dat beschikt over HTTPS zullen de data en gegevens van klanten voldoende beveiligen. Bij de beveiliging worden de ingevoerde gegevens, voordat ze verzonden worden, onherkenbaar gemaakt. Bij HTTP zal deze extra beveiliging echter niet plaatsvinden. Hierdoor kunnen ervaren hackers gemakkelijk de gegevens van klanten onderscheppen, met een datalek als gevolg. Indien de website beschikt over HTTPS kunnen hackers deze gegevens nog wel onderscheppen, maar kunnen zij geen verdere stappen ondernemen, doordat ze de gegevens zonder toegang niet kunnen ontcijferen.

Meer vertrouwen

Indien een website beschikt over HTTPS en een groen sleuteltje zal de klant meer vertrouwen hebben in het betreffende bedrijf, de gegevens zullen immers op een veilige wijze bewaard worden. De veiligheid van een website speelt een grote rol bij de mening van een klant. Door de extra beveiliging zal het bedrijf professioneler en veiliger ogen; het stelt hen op hun gemak. Dit gemak en het vertrouwen zal kunnen leiden tot een verbetering van de resultaten.

HTTPS is een factor voor de klassering

Daarbij heeft HTTPS grote invloed op de klassering, dat heeft Google zelf aangegeven. Hierdoor zul je als bedrijf hoger in de zoekresultaten verschijnen als je voorzien bent van HTTPS. Het zal bijdragen aan de vindbaarheid, wat kan leiden tot een verbetering van de resultaten.