Helaas is de werkvloer nog steeds een van de plekken, waar de meeste ongelukken gebeuren. Naast fysieke onveiligheid kan een medewerker zich ook mentaal niet veilig voelen. Deze zaken leiden vervolgens tot veel ziekteverzuim. Door de juiste maatregelen zorg je ervoor dat je medewerkers zich veilig voelen.

 

Zorg voor de juiste fysieke maatregelen

Tijdens op hoogte werken gebeuren er sneller ongelukken. Iemand kan afgeleid worden. Voordat diegene het weet verliest diegene zijn/haar evenwicht en valt. Dit kan je voorkomen door valbeveiliging te plaatsen. Onder valbeveiliging vallen middelen die krachten die vrijkomen bij een val opvangen en middelen die voorkomen dat personen van hoogte vallen. Vanaf werken op 2,5 hoogte is er sprake van valgevaar. Echter kan vanaf 1,5 meter hoogte vallen al erge gevolgen hebben. Werken boven sparingen in vloeren, wegen en water is extra gevaarlijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit valbeveiliging, zoals borstweringen, dakrandbeveiliging, valbeveiliging zoals kabelsystemen, klimvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Beleid rondom zaken zoals discriminatie

Naast dat de werkomgeving fysiek veilig moet zijn is het ook belangrijk dat werknemers zich veilig voelen met betrekking tot discriminatie. Helaas worden hedendaags nog steeds veel mensen gediscrimineerd. Zorg dat het duidelijk is hoe je een melding kunt doen over discriminatie en bij wie. Het is belangrijk dat dit serieus wordt genomen en dat hier acties op worden ondernomen. Eventueel kan er mediation plaatsvinden tussen de persoon die gediscrimineerd werd en de persoon die discrimineerde. Zorg dat nieuwe medewerkers goed op de hoogte zijn van het beleid rondom discriminatie. Het is belangrijk dat medewerkers het gevoel hebben hierover te kunnen praten. Als dit niet het geval is zal de medewerker het hoger op zoeken, bijvoorbeeld door een klacht in te dienen bij het College van de Rechten van de Mens.

 

Zorg voor een vertrouwenspersoon

Sommige werknemers vinden het niet prettig om over bepaalde zaken te communiceren met hun werkgevers. Zorg daarom voor een vertrouwenspersoon. Dit is liever geen (directe) collega, omdat het lastiger is met een collega vertrouwelijke zaken te delen. Als je een groot bedrijf hebt met meerdere vestigingen kan je eventueel iemand van een andere vestiging inzetten als vertrouwenspersoon. Een andere optie is om iemand in te huren als vertrouwenspersoon. Dat is ook een optie als je een klein bedrijf hebt.

 

Ga in gesprek met je werknemers en/of stuur een vragenlijst op over de veiligheid op het werk. Met deze input kan je veel verbeteringen aanbrengen.