Nederland exporteert jaarlijks zo’n  45 miljard euro aan landbouwgoederen. Hieruit kun je concluderen dat de landbouw wel degelijk invloed heeft op de Nederlandse economie. Echter kampen we wereldwijd met een klimaatprobleem, waardoor we, ook rondom de export, rekening moeten houden met de CO2-uitstoot.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de boerderijen in Nederland momenteel nog niet volledig verduurzaamd zijn. Er zijn diverse manieren mogelijk om een duurzame boerderij te realiseren. Benieuwd naar de mogelijke aanpassingen? Lees snel verder.

Verwarmen van de ruimtes

Veel boerderijen zijn voorzien van hoge plafonds of een doorlopend trapgat, waardoor er veel warmte verloren gaat. Het gebruik van de verwarming leidt tot meer CO2-uitstoot; een situatie die we juist willen voorkomen. Door de verwarming gericht te gebruiken en dus enkel te activeren in ruimtes waar het daadwerkelijk nodig is, kan de uitstoot al opmerkelijk worden beperkt.

Goede isolatie

Aansluitend op bovenstaande aanpassing is het optimaliseren van de isolatie ook een maatregel die degelijk verschil zal maken. Indien de boerderij voorzien is van kwalitatieve isolatie zal er nauwelijks warmte verloren gaan. Hierdoor zal er minder gestookt hoeven worden om de ruimtes te verwarmen. Het beperken van het gebruik van de verwarming zal leiden tot een afname van de CO2-uitstoot.

Duurzame energie

Een boerderij gebruikt over het algemeen veel energie. Echter veroorzaakt het opwekken van elektriciteit voor een uitstoot van CO2. Om dit te voorkomen, is het mogelijk om pv-systemen, oftewel zonnepanelen, te plaatsen. De zonnepanelen maken het mogelijk om op een duurzame wijze elektriciteit op te wekken. Bij de productie van de elektriciteit zullen geen schadelijke stoffen vrijkomen. Door de plaatsing van de zonnepanelen kun je, als eigenaar van een boerderij, veel bijdragen aan het verbeteren van het milieu.